Panme điện tử Mitutoyo Nhật Bản

2.500.000 

Kích thước: 0 – 25mm