Mũi khoan Momas Anh quốc

2.000.000 

Kích thước: 4.10 x 20D
Hợp kim tưới nguội xuyên tâm