MŨI KHOAN ĐUÔI CÁ CÁC LOẠI

– Đường kính: 6mm, 8mm, 12mm …
– Vật liệu, tên viết tắt: HSS-ISO-TEMP
– ECLASS 5.1.3 21059290
– Dùng để khoan gỗ
– Đầu nối: 1/4″ HEX

Danh mục: