Ê tô thủy lực có điều chỉnh Kitagawa Nhật Bản

12.000.000 

Kích thước: D160mm x má 140mm