Ê tô cường lực Kitagawa Nhật Bản

9.000.000 

Kích thước: Má 140mm x ngàm 170mm