1.900.000 

Sản phẩm thanh lý

Đài dao phay 08-R390.58-50120

100.000 

Sản phẩm thanh lý

Dao phay Nhật Bản HSS

2.500.000 

Sản phẩm thanh lý

Dao phay phá Nachi HSS

2.900.000 

Sản phẩm thanh lý

Dao phay Sumitomo Nhật Bản

7.000.000 

Sản phẩm thanh lý

Dao phay Thổ Nhĩ Kỳ

750.000 

Sản phẩm thanh lý

Dao tiện lướt Nhật Bản

10.000 

Sản phẩm thanh lý

Dao tiện tam giác Carbidex Taiwan

650.000 
9.000.000 
16.000.000 

Sản phẩm thanh lý

Holder Nikken Nhật Bản

12.000.000 
8.000.000 

Sản phẩm thanh lý

Mâm cặp chia độ

4.900.000 
40.000.000